کتاب معلم

خرید دانلودی کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch Fundamentals ویرایش دوم

Untitled-44

Top Notch Fundamentals نسخه الکترونیکی این کتب بصورت اورجینال از سایت آمازون خریداری شده اند. و غیرقابل پرینت و چاپ می باشند. بصورت پی دی اف pdf کتاب همراه مدرسین تاپ ناچ شامل: حل و جواب کلیه تمرینات – توضیحات مخصوص معلمین –  جواب لیسنینگ ها- lesson plan –   listening text – script و تمام نکاتی که یک معلم ...

ادامه مطلب »

خرید دانلودی کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch 1A & 1B ویرایش دوم

Untitled-43

نسخه الکترونیکی این کتب بصورت اورجینال از سایت آمازون خریداری شده اند. و غیرقابل پرینت و چاپ می باشند. بصورت پی دی اف pdf کتاب همراه مدرسین تاپ ناچ شامل: حل و جواب کلیه تمرینات – توضیحات مخصوص معلمین –  جواب لیسنینگ ها- lesson plan – listening text – script و تمام نکاتی که یک معلم باید بداند. همیشه و ...

ادامه مطلب »

خرید دانلودی کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch 2A & 2B ویرایش دوم

Untitled-45

نسخه الکترونیکی این کتب بصورت اورجینال از سایت آمازون خریداری شده اند. و غیرقابل پرینت و چاپ می باشند. بصورت پی دی اف pdf کتاب همراه مدرسین تاپ ناچ شامل: حل و جواب کلیه تمرینات – توضیحات مخصوص معلمین  –  جواب لیسنینگ ها- lesson plan –  listening text – script و تمام نکاتی که یک معلم باید بداند. همیشه و ...

ادامه مطلب »

خرید دانلودی کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch 3A & 3B ویرایش دوم

Untitled-46

Top Notch 3A & 3B نسخه الکترونیکی این کتب بصورت اورجینال از سایت آمازون خریداری شده اند. و غیرقابل پرینت و چاپ می باشند. بصورت پی دی اف pdf کتاب همراه مدرسین تاپ ناچ شامل: حل و جواب کلیه تمرینات – توضیحات مخصوص معلمین –  جواب لیسنینگ ها- lesson plan-  listening text – script و تمام نکاتی که یک معلم ...

ادامه مطلب »

خرید دانلودی کتاب معلم تاپ ناچ سامیت یک Top Notch Summit1 ویرایش دوم

Untitled-47

خرید دانلودی کتاب معلم تاپ ناچ summit1 نسخه الکترونیکی این کتب بصورت اورجینال از سایت آمازون خریداری شده اند. و غیرقابل پرینت و چاپ می باشند. بصورت پی دی اف pdf کتاب همراه مدرسین تاپ ناچ شامل: حل و جواب کلیه تمرینات – توضیحات مخصوص معلمین –   جواب لیسنینگ ها- lesson plan –   listening text – script و تمام ...

ادامه مطلب »

خرید دانلودی کتاب معلم تاپ ناچ سامیت ۲ ویرایش دوم summit 2 teacher’s books

Untitled-48

  کتاب معلم تاپ ناچ سامیت summit 2 ویرایش جدید (دوم) کتابهای راهنمای تاپ ناچ مخصوص مدرسین بصورت کتاب الکترونیکی و پی دی اف PDF کتاب همراه معلم های تاب ناچ شامل: حل و جواب کلیه تمرینات توضیحات مخصوص معلمین و تمام نکاتی که یک معلم باید بداند. همیشه و همه جا همراه معلمین top notch نسخه الکترونیکی این کتب ...

ادامه مطلب »